Integruotos pamokos Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje

2020 m. sausio 17 d.

Sausio 16 d. Kauno „Nemuno“ mokyklos 8 klasės moksleiviai lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje. Moksleiviams čia vyko integruota chemijos, dailės, technologijų, lietuvių, rusų ir anglų kalbų pamoka „Chemija ir aplinka“.

Apsilankymo akademijoje metu mokiniai apžiūrėjo Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto Geologijos ir dirvožemio tipologijos laboratorijas, susipažino su uolienomis, mineralais ir dirvožemio sandara. Pagal supaprastintą mokslinių tyrimų metodiką Dirvožemio cheminių tyrimų laboratorijoje moksleiviai atliko dirvožemio pH rodiklio nustatymą, įvertino ir aptarė, kodėl ne visos aplinkos yra tinkamos augalų auginimui.
Moksleiviai integruotą pamoką tęsė Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto Entomologijos laboratorijoje. Čia mokiniai turėjo puikią progą iš arti susipažinti su žmonių gyvenamosios aplinkos kaimynais – vabzdžiais. Ekologiniu požiūriu ši gyvūnijos grupė labai įvairi, užima nemažai nišų tiek vandens, tiek sausumos aplinkose. Vabalų reikšmė natūraliose ir dirbtinėse ekosistemose neginčijama, todėl būtina žinoti apie jų ypatumus ir atliekamas funkcijas.