Savivalda

04 gegužės 2016

 • Mokyklos taryba

  Pirmininkas – Gediminas Gaulius, 5a klasės mokinės tėtis.
  Sekretorius – Tadas Mažutis, 3a klasės mokinio tėtis.
  Nariai:
  Margarita Paulauskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja;
  Oksana Smirnovienė, fizinio ugdymo mokytoja ekspertė;
  Roberta Genienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  Ieva Kvedarienė, „Žirniukų“ studijos ugdytinio mama;
  Rasa Mažutienė, 1a klasės mokinio mama.
 • Mokinių taryba

  Pirmininkas – Pijus Piškinas, 7a klasės mokinys.
  Pavaduotojas – Tomas Toločka, 8a klasės mokinys;
  Nariai:
  Deimantė Mureikaitė, 5a klasės mokinė;
  Kamilė Vonžodaitė, 5a klasės mokinė;
  Amelija Dikčiūtė, 6a klasės mokinė;
  Daniela Kontrimavičiūtė, 6a klasės mokinė;
  Kamilė Venslovaitytė, 7a klasės mokinė.