Neformalusis ugdymas

27 vasario 2016

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

NEFORMALAUS ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ LANKYMO SUVESTINĖ

NEFORMALAUS ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

 

Mokykloje veikiantys būreliai

Mokykloje 2019-2020 m. m. Neformaliam švietimui iš viso skirta 22 val.: iš jų: 11 būrelių skirti pradinių klasių mokiniams ir 6 būreliai – 5-8 klasių mokiniams. Iš Neformalaus švietimo valandų, papildoma papildoma (3 ) pamoka skirta 6 klasės mokiniams
BŪRELIAI 1-4 KLASIŲ MOKINIAMS:

Dailės raiškos būrelis „Spalva“
Dainavimo būrelis
„Dainos ritmu“
Fizinio ugdymo būrelis „Sportiniai žaidimai“
Informatikos būrelis „Baitukas“
Projektinė veikla „Sveikos mitybos ekspertai“
Skaitymo įgūdžių tobulinimo būrelis „Knygų mylėtojų klubas
Matematinių įgūdžių tobulinimo būrelis Gudragalviai „Kengūriukai“
Etnokultūros būrelis„Metų ratas“
Tyrėjų būrelis „Mažasis laborantas“
Gamtos mylėtojų būrelis „ Atradimų Pasaulis“

BŪRELIAI 5-8 KLASIŲ MOKINIAMS

Saviraiškos būrelis „Forma „
Fizikos būrelis „4 jėgos“
Gamtos mokslų būrelis „Chemija kitaip“
Būrelis „Jaunieji reporteriai ir žurnalistai“
Socialinio- pilietinio ugdymo būrelis bendraminčių klubas „Renkuosi ateičiai“
Informatikos būrelis „Kuriu ir mokausi su IKT

 

Renginiai

Mokykloje yra švenčiamos jau tradicinėmis tapusios šventės, taip pat valstybinės šventės, vykdomi įvairūs projektai, organizuojamos akcijos, moksleivių kūrybos parodos, konkursai, sporto ir kiti renginiai.

  • Rugsėjo 1-oji – mokslo metų pradžios šventė
  • Etnografinės Rudens ir Užgavėnių šventės
  • Tolerancijos Diena
  • Kalėdų šventė
  • Švento Valentino diena
  • Užsienio kalbų savaitė
  • Žemės dienos renginiai – pavasarinė ekologinė talka, piešinių ir rašinių konkursai
  • Motinos diena
  • Valstybinės, religinės šventės