Neformalusis ugdymas

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

NEFORMALAUS ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ LANKYMO SUVESTINĖ

Mokykloje veikiantys būreliai

Mokykloje 2018-2019  m. m. Neformaliam švietimui iš viso skirta 20 val.: iš jų 12 val.  pradinių klasių mokiniams; 8 val 5-8 klasių mokiniams . Mokiniai gali ugdytis savo gebėjimus  16  mokykloje veikiančių būrelių.

Iš jų: 12  būrelių skirti pradinių klasių mokiniams ir 5 būreliai – 5-8 klasių mokiniams.

BŪRELIAI 1-4 KLASIŲ MOKINIAMS:

Dailės raiškos būrelis „Spalva“

Dainavimo būrelis

„Dainos ritmu“

Sporto būrelis

„Sportiniai žaidimai“

Šokio būrelis

„Man tu šok“

Informatikos būrelis „Baitukas“

Projektas „Sveikos mitybos ekspertai“

Knygų mylėtojų klubas

Matematikos įgūdžių tobulinimo būrelis „Kietas riešutėlis“

Gamtos mylėtojų būrelis „Atradimų klubas“

BŪRELIAI 5-8 KLASIŲ MOKINIAMS

Sporto būrelis „Sporto vingis“

Fizikos būrelis „4 jėgos“

Būrelis „Jaunieji reporteriai ir  žurnalistai“

Socialinio- pilietinio ugdymo būrelis bendraminčių klubas  „Renkuosi ateičiai“

Renginių organizatorių ir vedėjų būrelis  (planuojamos rezervinės valandos)

 

Renginiai

Mokykloje yra švenčiamos jau tradicinėmis tapusios šventės, taip pat valstybinės šventės, vykdomi įvairūs projektai, organizuojamos akcijos, moksleivių kūrybos parodos, konkursai, sporto ir kiti renginiai.

  • Rugsėjo 1-oji – mokslo metų pradžios šventė
  • Etnografinės Rudens ir Užgavėnių šventės
  • Tolerancijos Diena
  • Kalėdų šventė
  • Švento Valentino diena
  • Užsienio kalbų savaitė
  • Žemės dienos renginiai – pavasarinė ekologinė talka, piešinių ir rašinių konkursai
  • Motinos diena
  • Valstybinės, religinės šventės
  • Last updated on .