Sausio 13-oji

2020 m. sausio 29 d.

O kas gi tu esi, Tėvyne, jei ne mes,

jei ne mūs rankos, jei ne mūsų širdys?

Justinas Marcinkevičius

Laisvė – pirmas ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės bei gerovės šaltinis. Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Tikrąjį tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. Sausio 13-osios įvykiai. Mintis, kad žmonės žuvo už Lietuvos laisvę, nėra nei liūdna, nei banali. Tai skatina susimąstyti apie tai, jog buvo žmonių, kuriems Lietuvos valstybingumas tapo vertesnis už gyvybę. Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija” prisimename 1991 metų sausį, kuomet vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę.