Tėviškėle, su gimtadieniu!

2020 m. rugpjūčio 5 d.

Kur mūsų namai?
Lietuvoj, šalelėj gražiausioj, laisvoj.
Ten gimė ir augo vaikai,
Tėvelių praminti takai.


Nerasiu kitos aš tokios
Brangiausios šalies – Lietuvos.


Ketvirtokai, pasitikdami Lietuvos NEPRIKLAUSOMYBĖS 30 – metį, jai dovanoja Trispalvę. Nupieštos vėliavos ilgis 30 metrų. Piešė 30 mokinių. Tėviškėle, su gimtadieniu!