Projektai

 • Projektas

  Projektas "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis"

  2017 m. kovo 22 d. pasirašyta sutartis tarp Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros dėl projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis< įgyvendinimo. 2017–2019 m. beveik visos šalies mokyklos , kurios vykdo pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I pakopos programas, bus aprūpintos gamtos mokslų, šiuolaikinių technologijų, iš dalies matematikos ir informacinių technologijų mokymo priemonėmis ir įranga. Tam yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, iš viso – 6 950 880,43 eurų. Projektas turi 76 partnerius, kurie yra visos šalies savivaldybės ir 16 valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų.

  Skaityti toliau

 • Olweus patyčių prevencijos programa

  Olweus patyčių prevencijos programa

  Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius - prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Jos įgyvendinimo rezultatai užsienio šalyse rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).

  Skaityti toliau

 • „Panašus ir skirtingi“

  „Panašus ir skirtingi“

  Kauno miesto pradinių klasių mokinių IKT projektas „Panašūs ir skirtingi“
 • „Piliečio žadintuvas“

  „Piliečio žadintuvas“

  Projektas „Piliečio žadintuvas“ vykdomas devyniose apskrityse. Jo tikslas – pasitelkiant inovatyvius, pasaulyje pripažintus neformalaus ugdymo metodus (Forumo teatras, Gyvoji biblioteka, Bendraamžių švietimas ir t.t.), ugdyti vaikų gebėjimus identifikuoti aktualias visuomenei ir vietos bendruomenei problemas, suteikti vaikams socialines, pilietines ir komunikacines kompetencijas ir taip skatinti savanorystę.

  Skaityti toliau

 • „Norime gyventi – švariame mieste“

  „Norime gyventi – švariame mieste“

  VI forto mikrorajone 2012-04-18 startavo akcija „Darom Global 2012“.Į šią akciją rinkosi VI forte esančios mikrorajono priešmokyklinio ugdymo įstaigos : „Obelėlė“, „Eglutė“, „Šaltinėlis“ ir Kauno „Nemuno“ vidurinės mokyklos mokiniai bei mokytojai.Ugdytiniai tvarkė ne tik savo įstaigų teritorijas, bet ir VI–to forto Panemunės šilą, Kryžiųkalnelį.Švaros akcijai vadovauja mokyklos mokytojai: Jonas Čerškus, biologijos mokytojas metodininkas ir Jūratė Noreikienė, technologijų vyresnioji mokytoja.Akciją „Darom Global 2012“ vykdysime dar iki balandžio pabaigos. Norime gyventi - švariame mieste.
 • „Sportuoja visa šeima“

  „Sportuoja visa šeima“

  Mokykloje vyko Lietuvos kūno kultūros akademijos sporto biomedicinos fakultetoTaikomosios fizinės veiklos antro kurso studentų renginys „Sportuoja visa šeima“.Renginyje dalyvavo Kauno m. „Nemuno“ vidurinės mokyklos 1-5 klasių mokiniai. Kartudalyvavo jų mokytojai, auklėtojai ir mokinių tėveliai. Šventė vyko tris mėnesius. Rugsėjo mėnesį 1-ių, spalio-3-4 ir lapkričio- 5-6 klasių mokiniams. Renginiui pravesti sudarytas veiklos planą: t įvairūs sportiniai žaidimai, linksmosiosestafetės, šokiai ir kitos linksmybės. Tikslas – atskleisti mokiniams, jog sportas taisveikata, gera nuotaika, bendravimas tarpusavyje bei mokėjimas ne tik laimėti, bet irpralaimėti. Šventė vyko su gera, pakilia, užsidegančia nuotaika. Mokiniai varžėsi ne tik sportinėse rungtyse, bet ir mokėsi šokti. Tai sukėlė mokiniams dargeresnę nuotaiką ir džiaugsmą. Šventės pabaigoje, už aktyvų dalyvavimą, kiekvienai klasei įteiktos padėkos ir krepšeliaisu saldumynais. Visi buvo laimingi, džiaugėsi savo laimėjimais ir dėkojo už gražią, linksmąšventę. Renginys „Sportuoja visa šeima“ pavyko, nes dalyvavo daug vaikų, mokytojų, tėvelių, opatys iš jų sulaukėme šiltų žodžių ir gerų atsiliepimų apie šventę. Taikomosios fizinės veiklos studentai.
 • „Sveikatiada“

  „Sveikatiada“

  „Sveikatiada“ - tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien moksleiviai, bet ir mokytojai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai ir tėvai.

  Skaityti toliau

 • „Vanduo – gyvybės šaltinis“

  „Vanduo – gyvybės šaltinis“

  Kauno „Nemuno“ vidurinėje mokykloje 2010 m. kovo 22 dieną ošė, taškėsi, šurmuliavo, bangavo, raibuliavo projektas skirtas pasaulinei vandens dienai paminėti. Vadovaujami mokytojos Stasės Sipavičienės 3a klasės mokiniai pradėjo Respublikinio projekto „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymo mokykloje“ projektų ciklą. Dirbdami grupelėse vaikai rengė nuotaikingus prisistatymus, mąstė parimę prie įdomių ir sudėtingų užduočių, minė mįsles, kūrė, vaidino, rimavo, dainavo, tyro ir kaip krištolas skaidraus vandens ragavo, o svarbiausiai, naujomis savo žiniomis ir atradimais pasidalino su visais mokyklos pradinių klasių mokiniais ir tėveliais. Po renginio klasės sienos pasipuošė mokinių darbais, mažųjų tyrėjų atradimais, sentencijomis apie vandenį, plakatais, šūkiais, pamokymais.
 • „Sportas vienija kartas“

  „Sportas vienija kartas“

  Šio projekto pradžia 1999 metai. Jame dalyvauja susitikdami krepšinio aikštelėje buvę Kauno „Nemuno" vidurinės mokyklos (buvusi Kauno 21-a vidurinė mokykla) auklėtiniai ir tuo metu esami šios mokyklos mokiniai. Nemažai iš šios mokyklos mokinių žaidė Kauno Žalgirio komandoje.

  Skaityti toliau

 • Consumer Classroom Inter-School Competition 2016 – 2017

  Consumer Classroom Inter-School Competition 2016 – 2017

  Kauno “Nemuno” mokykla – daugiafunkcis centras dalyvauja tarptautiniame projektiniame konkurse, skirtame ugdyti atsakingą požiūrį į elektros energijos vartojimą.

  Skaityti toliau

 • A Key for a Mother

  A Key for a Mother

  It is the 12th year this project is organised to celebrate Mother's Day. Since 2004 it grew from one school project to regional, then to national and in 2015 it became international project with the help of eTwinning. Every year children make a different present for their mothers.

  Skaityti toliau

 • Atnaujinta .