Informacija apie laisvas darbo vietas

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

Reikalavimai - Aukštasis išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija. Pretendentas turi atitikti Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro
2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintus reikalavimus kompetencijoms („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
Gebėjimas dirbti komandoje.
Funkcijos-Ikimokyklinis vaikų ugdymas.
Darbo užmokestis - Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“ bei „Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašu“, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
Gyvenimo aprašymą;
Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.

Dokumentų priėmimo vieta - Dokumentai priimami „Nemuno“ mokyklos – daugiafunkcio centro raštinėje siunčiant registruotu laišku adresu: A. ir J. Gravrogkų g. 9, Kaunas LT-51453 arba elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai (8 37) 45 14 20, (8 37) 45 44 19

Dokumentų priėmimo terminas 2018-06-19

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pareigos - Mokyklos psichologas 1 et. Nuo 2018-09-03

Reikalavimai - Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis;Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
Gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;Gebėti bendradarbiauti su auklėtojais, mokytojais, švietimo pagalbos specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas;
Gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
Funkcijos - Mokinių galių ir sunkumų, raidos ypatumų, asmenybės ir ugdymosi problemų vertinimas, mokinių, turinčių asmenybės ar ugdymosi problemų, konsultavimas, psichologinių problemų prevencijos programų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas, mokyklos bendruomenės narių švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
Darbo užmokestis - Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“ bei „Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašu“, atsižvelgiant į darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
Gyvenimo aprašymą;
Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
Dokumentų priėmimo vieta - Dokumentai priimami „Nemuno„ mokyklos – daugiafunkcio centro raštinėje siunčiant registruotu laišku adresu: A. ir J. Gravrogkų g. 9, Kaunas LT-51453 arba elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai +370 67881193

Dokumentų priėmimo terminas 2018-06-22

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Pareigos Informatikos mokytojas (8 pamokos ir 2 val. neformalaus ugdymo. Įvedus etatinį apmokėjimą numatomas 1 etatas)


Reikalavimai - Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.V-774 patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“). Privalumas-darbas su „Tamo“ dienynu, gebėjimas dirbti „Microsoft Office 365“, bei programavimo pagrindai.
Funkcijos - Informatikos pamokų vedimas ir mokymas 5-8 klasėse nuo 2018-09-03.
Darbo užmokestis - Pagal darbo krūvį.
Mokytojo darbo užmokestis yra apskaičiuojamas pagal tarifinį sąrašą, kuriame pateikiami duomenys apie jo darbo stažą, išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, paskirtą darbo krūvį ir nurodomi kiti teisės aktuose nustatyti duomenys, kurių reikia darbo užmokesčiui.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
Gyvenimo aprašymą;
Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
Dokumentų priėmimo vieta - Dokumentai priimami „Nemuno„ mokyklos – daugiafunkcio centro raštinėje siunčiant registruotu laišku adresu: A. ir J. Gravrogkų g. 9, Kaunas LT-51453 arba elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 8-37-454419

Dokumentų priėmimo terminas 2018-06-22

 

  • Atnaujinta .