Veiklos dokumentai

 • Mokyklos nuostatai (PDF dokumentas)

  Skaityti toliau

 • 2018 - 2019 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas

  Skaityti toliau

 • 2017 - 2018 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas

  Skaityti toliau

 • 2016 - 2018 metų mokyklos strateginis planas (PDF dokumentas)

  Skaityti toliau

 • 2017 - 2018 metų mokyklos strateginio plano priedas (PDF dokumentas)

  Skaityti toliau

 • 2017 metų mokyklos veiklos planas (PDF dokumentas)

  Skaityti toliau

 • Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2017 m.

  Skaityti toliau

 • 2016 metų mokyklos veiklos planas (PDF dokumentas)

  Skaityti toliau

 • 2015-2016/2016-2017 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas

  Skaityti toliau

 • Kauno „Nemuno” mokyklos-daugaifunkcio centro klasės vadovo veiklos aprašas

  Skaityti toliau

 • Veiklos kokybės išorinis vertinimas 2007 m.

  Skaityti toliau

 • Mokymosi pasiekimų gerinimo planas 2015 - 2016 m.m.

  Skaityti toliau

 • 2016 m. mokinių pasiekimų gerinimo planas

  Skaityti toliau

 • Smurto ir patyčių prevencija

  Skaityti toliau

 • Atnaujinta .